Till Hushållningssällskapet.se

Bok om hästar

För många är hästar mycket mer än bara en hobby. Hästar är en passion med anhängare i alla åldrar och grupper i samhället. Att hästen är bra för människans fysiska och psykiska hälsa är de allra flesta överens om, men hur är det med oss människor – kan vi lära oss att bli bättre på att se våra hästars behov? Svaret är ja! Vill du lära dig mer om hästar och utveckla din förmåga att uppfatta och förstå deras språk, då kan hästboken Hästsignaler hjälpa dig på vägen. Den är med andra ord en bok om hästar och en grundläggande guide för hästälskaren!

Hästsignaler är en handledande bok om hästar och hanteringen kring hästar med praktiskt baserade exempel och bilder från vardagen med häst. Det är en rikt illustrerad hästbok med tydliga förklaringar som vänder sig till alla som älskar och på något sätt hanterar hästar – från nybörjaren på ridskolan till dig som har egen häst och vill fördjupa dig i hästens beteende. Hästsignaler är en matnyttig hästbok som borde finnas i bokhyllan hos alla hästmänniskor.

Köp boken Hästsignaler eller läs mer om den nedan!

En bok om hästar som hjälper dig tolka hästens signaler

Precis som vi människor har hästar ett eget språk sinsemellan för att kunna kommunicera med varandra i flocken. En nödvändighet för överlevnad och socialt umgänge. På samma sätt som de kommunicerar med varandra i flocken försöker den signalera sina behov till oss människor. Hästen sänder hela tiden ut signaler om sin fysiska och psykiska hälsa genom att använda stora och ibland mer subtila gester i sitt kroppspråk och beteende. Om vi lär oss att tolka dessa signaler kommer vårt samarbete med hästen att utvecklas och du och din häst får en bättre och mer givande relation, oavsett om du motionsrider eller siktar på goda tävlingsresultat. I boken Hästsignaler finner du vägledande förklaringar som hjälper dig till en ökad förståelse för din häst.

Hästbok

Hästbok med 3 nyckelfrågor som hjälper dig att se och ta beslut

Ibland skickar hästen ut signaler som av människan kan tolkas på flera olika sätt, och det enklaste svaret är inte alltid det rätta. I hästboken Hästsignaler får du lära dig enkla metoder för att se objektivt på egna och andras hästar och kunskap om olika signaler för att inte dra förhastade slutsatser kring hästens beteende. Genom Hästsignaler kommer du att lära dig att alltid utgå från de tre nyckelfrågorna:

  • Vad ser du?
  • Varför händer det?
  • Vad gör du?

Ett exempel är när en häst som har för vana att slicka på sin skötare i tid och otid. Den ger dig signaler om dina utfodringsrutiner snarare än att den tycker att människor smakar gott, och svullna ben kan till exempel berätta om brist på motion. Överallt och hela tiden finns det signaler som hästen sänder ut för dig att se och utifrån dem finns beslut att fatta. Hästsignaler hjälper dig att fatta välgrundade beslut genom att lära dig skillnaden mellan att titta och verkligen se. Köp Hästsignaler redan i dag!

Nyckelord:
Hästbok

Köp boken
Hästsignaler

Hästsignaler

Se på din häst! Vad gör den? Hur ser den ut?

Vad du ser är hur hästen mår. Och du kan få din häst att må bra om du lär dig att tolka hästens signaler och rätta till det som kan bli bättre. Det är det vi menar med se, analysera, agera.

Hästsignaler är en rikt illustrerad och praktiskt baserad hästbok som vänder sig till alla hästintresserade. Boken innehåller tydliga förklaringar och 350 fotografier och illustrationer från vardagen med häst.

 

 

 

339 kr

Köp boken