Till Hushållningssällskapet.se

Medlem Västernorrland

200 kr (varav moms 0 kr)

Bli medlem i Hushållningssällskapet Västernorrland!

Artikelnr: 110100 Kategorier: ,

Hushållningssällskapets medlemmar stödjer vårt arbete för en livskraftig landsbygd. Vårt medlemskap är öppet för alla, och om du önskar kan du också själv aktivt arbeta med frågor som rör din bygd.

Du som vill vara medlem är varmt välkommen till oss i Hushållningssällskapet Västernorrland! Genom medlemskapet visar du att du stödjer oss och du kan påverka vår verksamhet.

Medlemsavgiften är 200 kr per person och år. Medlemskapet är personligt.

Har du frågor om medlemskapet? Kontakta Hushållningssällskapet Västernorrland
Telefon 0611-251 30
E-mail info.y@hushallningssallskapet.se