Till Hushållningssällskapet.se

Medlem Västernorrland

200 kr (varav moms 0 kr)

Hushållningssällskapets medlemmar stödjer vårt arbete för en livskraftig landsbygd. Bli medlem i Hushållningssällskapet Västernorrland du också!

Kontakta oss gärna om du har frågor om medlemskapet på
info.y@hushallningssallskapet.se eller 0611-251 30

Hushållningssällskapets medlemmar stödjer vårt arbete för en livskraftig landsbygd. Vårt medlemskap är öppet för alla.

Du som vill vara medlem är varmt välkommen till oss i Hushållningssällskapet Västernorrland. Genom medlemskapet visar du att du stödjer oss och du kan vara med och påverka vår verksamhet. Alla medlemmar har rösträtt på stämman och väljer ledamöter till förvaltningsutskottet som är vår operativa styrelse.

Som medlem får du tidningen Gröna Affärer, vår kund- och medlemstidning som kommer ut fem gånger om året. Med en upplaga på ca 17 500 exemplar är den en av de större tidningarna för företagare på landsbygden och inom de gröna näringarna.

En annan medlemsförmån är att du får 10% rabatt på din deklaration hos Y-Ekonomi. Du kan som mest få 1000 kr i rabatt per år. Du blir också bjuden på vår årliga Höstmiddag!

Medlemsavgiften är 200 kr per person och år. Medlemskapet är personligt.